Thẻ: Dựa vào những điều trên ta có được những cặp kép lệch sau